Zadanie z wzorca Iterator

Na początku, gdy zachwyciłem się Czatem GPT, zwróciłem uwagę na to, jak może mi pomóc lepiej zrozumieć wzorce projektowe na przykładzie wygenerowanego przez siebie kodu. Ten sposób jest dobry do ogarnięcia teorii, ale jak wiadomo, najlepszym sposobem na ogarnięcie teorii jest praktyka.

Tym razem wybrałem sobie zadanie z Iteratora. Przyznam, że praktycznie nie spotkałem się z jego bezpośrednim wykorzystaniem w projektach, w których pracowałem. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej takimi detalami zajmują się biblioteki, standardowe lub zewnętrzne. Z reguły korzystamy pośrednio z modułu Enumerable, który jest włączany na przykład przez klasę Array. Rzadziej sami tworzymy klasę, do której miksujemy ten moduł, a jeszcze rzadziej piszemy przesuwanie indeksu sami.

Zadanie

Daj mi proszę krótkie zadanie programistyczne, które testowałoby znajomość wzorca projektowego iterator, w temacie placu budowy. Nie wspominaj o tym wzorcu, tylko tak stwórz zadanie, żeby uczeń sam musiał się domyślić, że chodzi o wzorzec iterator.

GPT: Napisz program, który będzie symulował plac budowy. Na placu budowy pracują różni pracownicy, którzy mogą być murarzami, elektrykami, czy hydraulikami. Program powinien udostępniać interfejs do przeglądania listy pracowników, oraz pozwalać na filtrowanie ich według różnych kryteriów takich jak: specjalności, dni tygodnia, czy godziny pracy. Należy zadbać o to, aby kod był czytelny i łatwo rozszerzalny w przypadku dodania nowych pracowników, lub zmiany kryteriów filtrowania.

Jak patrzeć na takie zadanie? Na pewno sam fakt, że właśnie się o takie prosi albo czyta ten wpis ułatwia zauważenie, że trzeba będzie użyć wzorca iterator. Jednak to co nas interesuje najbardziej to wzmianka o interfejsie do przeglądania. Co więcej, mamy jeszcze wspomniane filtrowanie, także już wiemy, że przyda się jakaś logika przechodzenia przez elementy – w tym przypadku, pracowników placu budowy.

A oto kod, który napisałem korzystając z platformy replit.com, z której nieraz korzystam z uczniami:

class ConstructionSite
 attr_reader :workers, :worker_types
 
 def initialize(workers)
  @workers = workers
 end

 def iterator
  WorkersIterator.new(workers)
 end
end

class WorkersIterator
 attr_reader :workers
 attr_accessor :index
 
 def initialize(workers)
  @workers = workers  
  @index = 0
 end

 def has_next?
  index < workers.size 
 end

 def next_one(filters = {})
  worker = workers[index]
  @index += 1
  
  # warunkowa rekurencja, gdy worker zostaje odfiltrowany
  matches?(worker, filters) ? worker : (next_one(filters) if has_next?)
 end
 
 # Rozwiązanie ze statycznymi filtrami... Później będzie lepsze
 def matches?(worker, filters)
  if filters[:working_hours]
   return false if (worker.working_hours.to_a & filters[:working_hours].to_a).empty?
  end
  
  if filters[:weekdays]
   return false if (worker.weekdays & filters[:weekdays]).empty?
  end

  true
 end
end

DAYNAMES = %W(Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun)

class Worker
 attr_reader :speciality, :weekdays, :working_hours, :type

 def initialize(speciality:, weekdays:, working_hours:, type:)
  @speciality = speciality
  @weekdays = weekdays
  @working_hours = working_hours
  @type = type
 end

 def to_s
  "#{type}-#{speciality}: works on #{weekday_names} #{working_hours_string}"
 end

 def weekday_names
  weekdays.map { |wd| DAYNAMES[wd - 1] }.join(', ')
 end

 def working_hours_string
  "from #{working_hours.first} to #{working_hours.last}"
 end
end

workers = [
 Worker.new(speciality: "Bricks", weekdays: [1, 3, 4], working_hours: (9..17), type: "Mason"),
 Worker.new(speciality: "Bricks", weekdays: [1, 2, 5], working_hours: (6..12), type: "Mason"),
 Worker.new(speciality: "Pumps", weekdays: [1, 3, 6], working_hours: (9..17), type: "Plumber"),
 Worker.new(speciality: "Taps",  weekdays: [1, 2, 5], working_hours: (7..15), type: "Plumber"),
 Worker.new(speciality: "HighVo", weekdays: [1, 3, 4], working_hours: (8..15), type: "Electrician"),
 Worker.new(speciality: "LowVol", weekdays: [1, 2, 5], working_hours: (9..12), type: "Electrician"),
]

cs = ConstructionSite.new(workers)
wi = cs.iterator
filters = { weekdays: [4], working_hours: (10..12) }

while wi.has_next?
 worker = wi.next_one(filters)
 puts worker.to_s if worker
end

# =>
# Mason-Bricks: works on Mon, Wed, Thu from 9 to 17
# Electrician-HighVo: works on Mon, Wed, Thu from 8 to 15

Jeśli szukasz krótszego wyjaśnienia tego wzorca, zajrzyj na inny mój wpis o Iteratorze. Warto też zauważyć, że napisałem w metodzie filtrującej matches? tylko te filtry, które odnoszą się do dni i godzin roboczych. Można by dodać jeszcze dwa filtry dotyczące typu pracownika i jego specjalności.

Można również zastosować inne podejście, w którym metoda filtrująca jest przekazywana do iteratora. Obecnie logika filtrów jest w nim zakodowana. Jej działanie podlega różnicowaniu tylko w przypadku przekazania innych wartości, według których ma filtrować.

Aby przekazywać filtry do metody next_one jako argument w bloku, możemy zmienić jej sygnaturę na:

def next_one
 worker = workers[index]
 @index += 1
  
 yield(worker) ? worker : (next_one {|w| yield(w)} if has_next?)
end

# i wywołać iterator np. tak:
while wi.has_next?
 
 # Filtry dynamiczne. W poprzedniej wersji były statyczne.
 worker = wi.next_one { |w| 
  w.weekdays.include?(4) && 
  !(w.working_hours.to_a & (10..12).to_a).empty?
 }
 
 puts worker.to_s if worker
end

W tym przykładzie, filtr jest przekazywany jako blok, który przyjmuje jako argument pracownika i zwraca wartość logiczną true lub false. Metoda next_one przetwarza listę pracowników i zwraca pierwszego znalezionego, który spełnia warunek zawarty w bloku.

Takie rozwiązanie pozwala na dynamiczne określenie filtrów, a także pozwala na użycie innych niż wymienione wcześniej kryteriów filtrowania.

Sprawdzenie w GPT

Dopóki GPT jest za darmo, a mam nadzieję, że później będzie w jakiejś przystępnej cenie. Zobaczmy, co sądzi o tym rozwiązaniu:

GPT: Twoje rozwiązanie jest poprawne i zgodne z wzorcem projektowym Iterator. Klasa ConstructionSite jest klasą klienta, która posiada listę pracowników i udostępnia interfejs do przeglądania tej listy za pomocą metody iterator, która zwraca obiekt klasy WorkersIterator. Klasa ta posiada metody has_next?, next_one i matches? które pozwalają na przeszukiwanie listy pracowników według różnych kryteriów takich jak specjalności, dni tygodnia, czy godziny pracy.

Kod jest czytelny i łatwo rozszerzalny, ponieważ jeśli konieczne jest dodać nowy typ pracownika, wystarczy dodać go do listy pracowników i klasa WorkersIterator automatycznie będzie go uwzględniała. Podobnie jeśli chodzi o zmianę kryteriów filtrowania, nie trzeba nic modyfikować w kodzie, tylko przekazać inne filtry do metody next_one.

Testy

require 'minitest/autorun'

class ConstructionSiteTest < Minitest::Test
 def test_iterator_filter_weekday
  cs = ConstructionSite.new(WORKERS)
  wi = cs.iterator
  worker = wi.next_one { |w| w.weekdays.include?(2) }

  assert_match "Mason-Bricks", worker.to_s
 end

 def test_iterator_filter_working_hours
  cs = ConstructionSite.new(WORKERS)
  wi = cs.iterator
  
  worker = wi.next_one { |w| w.working_hours.include?(10) }
  assert_match "Mason-Bricks", worker.to_s
  
  worker = wi.next_one { |w| w.working_hours.include?(10) }
  assert_match "Mason-Bricks", worker.to_s
  
  worker = wi.next_one { |w| w.working_hours.include?(10) }
  assert_match "Plumber-Pumps", worker.to_s
 end

 def test_iterator_filter_type
  cs = ConstructionSite.new(WORKERS)
  wi = cs.iterator
  worker = wi.next_one { |w| w.type == "Plumber" }

  assert_match "Plumber-Pumps", worker.to_s
 end

 def test_iterator_filter_no_match
  cs = ConstructionSite.new(WORKERS)
  wi = cs.iterator
  worker = wi.next_one { |w| w.weekdays.include?(7) }

  assert_nil worker
 end
end

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *