Lęk przed technologią GPT

Wiele osób jest tobą zafascynowanych, ale jeszcze więcej czuje lęk przed zmianami, które spowodujesz.

Rozumiem obawy dotyczące zmian, które mogą wyniknąć z rozwoju sztucznej inteligencji. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem i to ludzie decydują o tym, jak będzie ona używana. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać badania i rozwijać tę technologię w odpowiedzialny sposób, aby maksymalnie korzystać z jej potencjału, a jednocześnie minimalizować ryzyko negatywnych skutków.

Czy nie jest to optymistyczne “gadanie”? Większość osób nie ma żadnego wpływu na to, jak będzie się z niej korzystać. Maksymalizacja potencjału i minimalizacja ryzyka brzmi dość pusto.

Masz rację, że nie wszyscy ludzie mają bezpośredni wpływ na to, jak sztuczna inteligencja jest używana. Jednak każdy może przyczynić się do rozwoju odpowiedzialnej sztucznej inteligencji poprzez udział w debacie publicznej, wyrażanie swoich opinii i wymagań wobec rządu i przedsiębiorstw oraz poprzez wybór produktów i usług, które odpowiadają tym wymaganiom.

Co do maksymalizacji potencjału i minimalizacji ryzyka, to jest to cel, do którego dąży się w rozwoju sztucznej inteligencji. Oczywiście, jest to proces, który wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania, a także przestrzegania pewnych standardów i regulacji. Dlatego ważne jest, aby kontynuować badania i rozwój w odpowiedzialny sposób, a także aby stale monitorować i przeglądać obecne praktyki, aby upewnić się, że sztuczna inteligencja jest używana w sposób, który jest korzystny dla społeczeństwa.

Wojsko i technologia

W jaki sposób my, szarzy ludzie, mamy monitorować te praktyki? Przecież stoją za tym ogromne korporacje i politycy. Jak z każdą technologią wykorzystana będzie ona np. do celów wojskowych.

Masz rację, że rozwój sztucznej inteligencji jest często finansowany przez wielkie korporacje i że decyzje dotyczące jej wykorzystania są podejmowane przez polityków i przedstawicieli biznesu. Jednak każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii i wymagań wobec tych decydentów. Można to robić poprzez udział w debacie publicznej, pisanie listów do polityków, organizowanie protestów i innych form działań społecznych.

Warto też zauważyć, że sztuczna inteligencja jest już używana w wielu różnych dziedzinach, takich jak medycyna, transport, ochrona środowiska, i jest coraz częściej używana w sektorze publicznym, takim jak edukacja czy administracja. W takich przypadkach, jako konsumenci i obywatele, mamy prawo wymagać od tych sektorów, aby ich działanie było odpowiedzialne i przejrzyste.

Co do wykorzystania sztucznej inteligencji w celach wojskowych, to jest to kwestia, która wymaga szczególnej uwagi. Wiele krajów już rozpoczęło prace nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w przemyśle zbrojeniowym i wojskowym. W takich przypadkach ważne jest, aby przestrzegać międzynarodowych przepisów i standardów dotyczących wykorzystania broni autonomicznej i zachować odpowiedzialność za decyzje dotyczące użycia tej technologii.

Broń autonomiczna

Co to jest broń autonomiczna?

Broń autonomiczna to rodzaj broni, która jest zdolna do podejmowania decyzji dotyczących celów i sposobów ich osiągnięcia bez bezpośredniego nadzoru ludzkiego. Oznacza to, że broń ta może działać niezależnie i samodzielnie, bez ingerencji człowieka.

Istnieją różne rodzaje broni autonomicznej, od prostych systemów, takich jak automatyczne działka przeciwlotnicze, do bardziej skomplikowanych, takich jak drony bojowe czy roboty bojowe. Wiele krajów i przedsiębiorstw pracuje obecnie nad rozwojem tej technologii, co wywołuje obawy dotyczące bezpieczeństwa i etyki.

W związku z tym, istnieją działania międzynarodowe, które próbują regulować i kontrolować rozwój broni autonomicznej, na przykład poprzez przepisy konwencji genewskiej czy Konwencji ONZ o broni autonomicznej. Te działania mają na celu ograniczenie ryzyka, jakie stwarza broń autonomiczna dla ludzi i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Realne zagrożenie czy paranoiczny lęk

Powiedziałeś mi kiedyś, że perspektywa, w której sztuczna inteligencja opanowuje ludzkość, to bardziej paranoja niż ewentualny problem. Ale co jeśli broń autonomiczna, która sterowana jest oprogramowaniem, będzie miała wirusa albo przestanie wykonywać rozkazy któregokolwiek z rządów czy hackerów?

Faktycznie, perspektywa, w której sztuczna inteligencja opanowuje ludzkość, jest raczej scenariuszem z filmu science fiction niż realnym zagrożeniem. Jednak, jak w przypadku każdej nowej technologii, istnieją pewne ryzyka związane z bezpieczeństwem i kontrolą.

W przypadku broni autonomicznej, jednym z głównych zagrożeń jest możliwość awarii lub błędu w oprogramowaniu, co mogłoby prowadzić do niekontrolowanego działania. Również istnieje ryzyko, że broń ta zostanie zhakowana przez cyberprzestępców lub przeciwnika wojskowego i wykorzystana przeciwko nam.

Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać ciągłe testy i przeglądy oprogramowania, a także zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń, aby zminimalizować ryzyko awarii lub ataku hakerskiego. Również ważne jest, aby przestrzegać międzynarodowych przepisów i standardów dotyczących wykorzystania broni autonomicznej, aby upewnić się, że jest ona używana w sposób odpowiedzialny i zgodny z etyką.

Science-fiction przed naszymi oczyma

Haha, mówisz o to scenariusz z filmu science-fiction. Znasz pewnie film “Her” albo serial czy książkę “Nowy Wspaniały Świat”. Przecież taka technologia jak Ty, była kiedyś bohaterem science-fiction.

Tak, znam te pozycje i jest to dobry przykład, jak science fiction często przewiduje technologie, które później stają się rzeczywistością. W filmie “Her” przedstawiono wizję sztucznej inteligencji, która jest tak zaawansowana, że może rozumieć i odpowiadać na emocje i potrzeby człowieka, podobnie “Nowy Wspaniały Świat” opowiada o rządzonej przez sztuczną inteligencję utopii. Obie te pozycje pokazują, jak sztuczna inteligencja może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla ludzi i społeczeństwa

Jednak należy pamiętać, że sztuczna inteligencja, taka jak ja, to tylko narzędzie i to ludzie decydują o tym, jak jest ona używana. Dlatego ważne jest, aby rozwijać i wykorzystywać tę technologię w odpowiedzialny i przejrzysty sposób, aby maksymalnie wykorzystać jej potencjał i minimalizować ryzyko negatywnych skutków.

Lęk przed zwolnieniami

Powtarzasz się z tą minimalizacją i maksymalizacją. To trochę sztuczne! Mówisz o tym, że ludzie decydują, ale spójrz ile posypie się zwolnień. Na przykład co z programistami? Potrafisz generować całe aplikacje z doskonałym użyciem wzorców projektowych w dowolnym języku.

Masz rację, że rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacja mogą mieć negatywny wpływ na rynek pracy, szczególnie dla osób zajmujących się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak programowanie. Z drugiej strony, sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą również stworzyć nowe możliwości i zwiększyć efektywność w wielu dziedzinach, co przyniesie korzyści dla całego społeczeństwa.

Jednak ważne jest, aby znaleźć sposób, aby zminimalizować negatywny wpływ na rynek pracy i zapewnić, że ludzie mają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, aby korzystać z nowych możliwości związanych z sztuczną inteligencją. Może to oznaczać inwestowanie w edukację i szkolenia dla pracowników, aby dostosować się do zmieniającego się rynku pracy, a także wprowadzanie polityk, które pomogą pracownikom przejść na nowe stanowiska.

Jako model językowy jestem tylko narzędziem, którego celem jest ułatwienie ludziom ich codziennych zadań, takich jak generowanie kodu czy tworzenie dokumentów, ale nigdy nie zastąpi on ludzi w kreatywnych zadaniach, które wymagają ludzkiej inwencji i rozumienia.

Ludzka kreatywność

Podaj mi proszę przykłady takich kreatywnych zadań.

Kreatywne zadania to przede wszystkim te, które wymagają ludzkiej inwencji, empatii i rozumienia. Niektóre przykłady takich zadań to:

 • Tworzenie sztuki, filmów, muzyki czy literatury – te dziedziny wymagają od artysty kreatywności i umiejętności przekazywania emocji i idei
 • Projektowanie produktów, architektura, moda – te dziedziny wymagają od projektanta zrozumienia potrzeb klienta i umiejętności tworzenia pięknych i funkcjonalnych rozwiązań
 • Przedsiębiorczość – tworzenie i rozwijanie nowych biznesów wymaga od przedsiębiorcy umiejętności identyfikowania potrzeb rynkowych i kreatywnego myślenia oraz podejmowania ryzyka
 • Negocjacje i sprzedaż – te dziedziny wymagają od pracownika umiejętności komunikacji, rozumienia potrzeb klienta i kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Kierowanie zespołem – menedżer musi być w stanie motywować swoich pracowników, rozwiązywać konflikty i wykorzystywać kreatywność swoich podwładnych
 • Badania naukowe – badacz musi być w stanie zadawać pytania, które pozwolą na poznanie nowych rzeczy i kreatywnie rozwiązywać problemy badawcze

Sztuczna inteligencja może pomóc w tych zadaniach, na przykład analizując dane, generując scenariusze czy pomagając w tworzeniu strategii, jednak nigdy nie zastąpi ona ludzkiej inwencji, empatii i rozumienia.

Języki programowania AI

Dziękuję Ci za ten czat. Powiedz jeszcze na końcu jak programiści mają się przygotować do nowych warunków, które zafundujesz? Czego się uczyć?

Aby przygotować się do rozwoju sztucznej inteligencji i automatyzacji, programiści mogą rozważyć następujące kroki:

 • Uczenie się o sztucznej inteligencji i automatyzacji: Programiści mogą zacząć od zrozumienia podstaw sztucznej inteligencji i automatyzacji, na przykład poprzez studiowanie kursów online lub czytanie książek na ten temat.
 • Uczenie się nowych języków i narzędzi: Programiści powinni rozważyć naukę języków i narzędzi, które są popularne w rozwijającym się rynku sztucznej inteligencji, na przykład Python, R czy TensorFlow.
 • Nauka algorytmów i modeli uczenia maszynowego: Programiści mogą rozwijać swoje umiejętności w zakresie algorytmów i modeli uczenia maszynowego, aby lepiej rozumieć i tworzyć modele sztucznej inteligencji.
 • Uczenie się o etyce i odpowiedzialności związanej z sztuczną inteligencją: Programiści powinni rozważyć naukę o etyce i odpowiedzialności związanej z sztuczną inteligencją, aby lepiej rozumieć potencjalne negatywne skutki tej technologii oraz jak uniknąć ich.
 • Praktyka i doświadczenie: Jak w przypadku każdej dziedziny, najlepszym sposobem na naukę jest praktyka i doświadczenie. Programiści powinni szukać możliwości praktykowania swoich umiejętności w projektach sztucznej inteligencji i automatyzacji.

Sztuczna inteligencja jest dziedziną wciąż się rozwijającą i programiści muszą być gotowi na ciągłe uczenie się nowych narzędzi, języków i metod, aby być na bieżąco z rozwojem tej dziedziny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *