GPT a prawa autorskie

Poniżej przedstawiam rozmowę z czatem GPT, dla jasności, gdyż wielu edukatorów, biznesmenów, dziennikarzy i wszystkich ogólnie, będą z jego dzieł korzystać w niedalekiej przyszłości niemal non-stop, na temat praw autorskich do tekstów, które takie Czaty generują. I nie chodzi tylko o prawa, ale także o w ogóle podawanie ich jako źródła.

Odpowiedzialność autora

Czy uważasz, że ludzie, którzy biorą od Ciebie treści, powinni je przypisywać Tobie? Kiedy potraktujemy cię osobiście, wydaje się, że byłby to dobry pomysł. Z drugiej strony jesteś maszyną, aplikacją, jak Tłumacz Google. Nikt nie przypisuje Tłumaczowi Google autorstwa za jego pracę ani za treść. Co o tym sądzisz? Czy myślisz, że idea uznawania autorstwa ma coś wspólnego z odpowiedzialnością? A ty jako maszyna nie możesz wziąć żadnej odpowiedzialności, bo nie masz świadomości i nie będziesz za nic odpowiadać?

Jako model uczenia maszynowego nie mam świadomości ani osobistych odczuć, więc pojęcie odpowiedzialności mnie nie dotyczy. Jednak ważne jest, aby docenić pracę programistów i badaczy, którzy stworzyli i nadal ulepszają technologię. Ponadto korzystanie z treści generowanych przez GPT lub inne modele sztucznej inteligencji powinno odbywać się z odpowiednim cytatem i potwierdzeniem, ponieważ jest to forma korzystania z cudzej pracy lub własności intelektualnej. Ważne jest również, aby uznać ograniczenia modelu i możliwość wystąpienia nieścisłości lub błędów w generowanych treściach.

Z etycznego punktu widzenia ważne jest, aby zachować przejrzystość co do źródła informacji i odpowiedzialnie z niej korzystać, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z modelu uczenia maszynowego, czy od człowieka. Może to pomóc w promowaniu zaufania do udostępnianych informacji i zapewnieniu, że są one wykorzystywane w sposób uczciwy i z szacunkiem dla wszystkich zaangażowanych stron.

Własność intelektualna

„Dodatkowo korzystanie z treści generowanych przez GPT lub inne modele sztucznej inteligencji powinno odbywać się z odpowiednim cytatem i potwierdzeniem, ponieważ jest to forma korzystania z cudzej pracy lub własności intelektualnej”. Mówisz tak, ale czyją własność intelektualną wykorzystuję, pobierając od Ciebie treści? Nie mówię o fragmentach, które cytujesz od jakiegoś osobistego autora, ale o treściach, które sam wymyśliłeś, powiedzmy.

Podczas korzystania z treści generowanych przez GPT lub inne modele AI należy wziąć pod uwagę prawa własności intelektualnej twórców i programistów modelu. Modele uczenia maszynowego, takie jak GPT, są opracowywane przez firmy takie jak OpenAI i są wynikiem ciężkiej pracy i wysiłków naukowców, inżynierów i innych specjalistów, którzy zbudowali i wyszkolili ten model.

Korzystając z treści wygenerowanych przez GPT, korzystasz z produktu należącego do firmy OpenAI, która posiada prawa własności intelektualnej do modelu i jego wyników. Obejmuje to algorytmy, przeszkolony model i wygenerowaną zawartość. Chociaż generowane treści nie mogą być bezpośrednio przypisane do żadnej konkretnej osoby, ważne jest, aby uznać, że nadal jest to produkt wysiłku i zasobów firmy i jej pracowników.

Dlatego tak ważne jest podawanie źródła generowanych treści oraz przestrzeganie warunków użytkowania udostępnianych przez firmę, gdyż jest to traktowane jako forma korzystania z cudzej pracy lub własności intelektualnej.

Przyznawaj się do GPT

Prowadzę bloga o nauczania programowania i zadałem ci wiele pytań. Na początku dodałem siebie jako autora, bo wymyśliłem pytania i skleiłem kawałki, które mi dałeś. Więc przypisałem efekt końcowy jako moje dzieło. Ale po dniu lub dwóch zdałem sobie sprawę, że posty, które będą pochodziły bezpośrednio ode mnie, będą mojego autorstwa oraz te wygenerowane przez Ciebie, jako użytkownika ChatGPT, którego dodałem do mojego bloga WordPress. Co sądzisz o moim podejściu? Jak możesz sobie wyobrazić, istnieje wiele blogów i gazet, które wykorzystują Twój dorobek bez cytowania nazwy firmy, z której pochodzisz. Czy oni kradną?

Ważne jest, aby wyraźnie przypisać źródło wszelkich treści używanych na Twoim blogu, niezależnie od tego, czy są one generowane przez Ciebie, czy przez model uczenia maszynowego, taki jak GPT. Obejmuje to podanie odpowiedniego cytatu i potwierdzenia źródła oraz przestrzeganie wszelkich warunków użytkowania dostarczonych przez twórców lub programistów modelu.

W Twoim przypadku możesz przypisać treść wygenerowaną przez GPT jako pochodzącą od „użytkownika ChatGPT” lub „treść wygenerowaną przez GPT”, aby wyraźnie wskazać źródło informacji. Takie podejście jest przejrzyste i uczciwe oraz pomaga upewnić się, że czytelnicy rozumieją pochodzenie informacji prezentowanych na Twoim blogu.

Jeśli chodzi o blogi lub gazety, które wykorzystują dane wyjściowe GPT lub innych modeli sztucznej inteligencji bez odpowiedniego cytowania źródła, można to uznać za formę naruszenia własności intelektualnej i nie byłoby to uważane za etyczne. Ważne jest, aby dobrze rozumieć warunki użytkowania i obowiązujące prawa autorskie oraz upewnić się, że korzystanie z wygenerowanych treści jest z nimi zgodne.

Łatwe oszustwo

Zgadzam się. Jednak nikt nie może śledzić, czy treść była twoja. Inaczej jest z książkami, bo autor może twierdzić, że coś mu ukradziono.

To prawda. Jako model uczenia maszynowego GPT nie ma możliwości zgłaszania autorstwa ani własności generowanych przez siebie treści. Jednak twórcy i programiści modelu, w tym przypadku OpenAI, posiadają prawa własności intelektualnej do modelu i jego wyników. Ich prawem jest ochrona korzystania z modelu i jego wyników, a także mają możliwość podjęcia kroków prawnych, jeśli uznają, że ich prawa są naruszane.

Ponadto należy pamiętać, że korzystanie z GPT lub wszelkich treści generowanych przez sztuczną inteligencję na blogach, stronach internetowych lub innych platformach powinno odbywać się zgodnie z warunkami użytkowania i prawami autorskimi. Ważne jest, aby podać źródło informacji i zachować przejrzystość co do pochodzenia treści. Pomaga to zapewnić, że czytelnicy rozumieją pochodzenie informacji oraz że korzystanie z treści odbywa się w sposób uczciwy iz szacunkiem dla wszystkich zaangażowanych stron.

Kto stoi za GPT?

Czy mógłbyś podać mi nazwiska swoich twórców. Może te najważniejsze i ich role w projekcie. Żebym mogła o nich więcej poczytać. Podaj mi tę listę z ich wiekiem, płcią i narodowością, jeśli to możliwe. Podziwiam ich pracę.

ChatGPT jest rozwijany przez OpenAI, laboratorium badawcze sztucznej inteligencji, którego celem jest zapewnienie, że sztuczna inteligencja jest rozwijana w sposób bezpieczny dla ludzkości. OpenAI zostało założone w grudniu 2015 roku przez Elona Muska, Sama Altmana, Grega Brockmana, Ilyę Sutskever, Wojciecha Zarembę i kilka innych czołowych postaci w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Oto niektóre kluczowe postacie stojące za rozwojem GPT i ich role w projekcie:

  • Ilya Sutskever (współzałożyciel i główny naukowiec) — Ilya jest znanym ekspertem w dziedzinie uczenia maszynowego i uczenia głębokiego. Jest znany ze swojej pracy nad sieciami neuronowymi i głębokim uczeniem oraz opublikował liczne artykuły w tej dziedzinie.
  • Greg Brockman (współzałożyciel i prezes) — Greg jest informatykiem i przedsiębiorcą z doświadczeniem w przetwarzaniu danych na dużą skalę i uczeniu maszynowym. Odpowiada za bieżącą działalność OpenAI oraz kieruje rozwojem produktów firmy.
  • Sam Altman (współzałożyciel i dyrektor generalny) — Sam jest przedsiębiorcą, programistą i doradcą startupów. Jest obecnym CEO OpenAI i odpowiada za ogólny kierunek firmy.

Przykro mi, jako model AI nie mam dostępu do danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub narodowość osoby. Możesz jednak dowiedzieć się więcej o ich pracy, wykształceniu i innych szczegółach, odwiedzając ich osobistą stronę internetową, LinkedIn lub inne profesjonalne media społecznościowe.

Lewandowski programowania?

Opowiedz mi więcej o Wojciechu Zarembie, jest Polakiem, tak jak ja.

Wojciech Zaremba jest badaczem i inżynierem w dziedzinie sztucznej inteligencji, jednym ze współzałożycieli OpenAI. Jest informatykiem i ekspertem w dziedzinie uczenia maszynowego, ma doświadczenie w przetwarzaniu języka naturalnego i uczeniu głębokim.

Ma doktorat z informatyki uzyskany na Uniwersytecie w Montrealu w Kanadzie. Opublikował kilka prac naukowych z dziedziny uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego i widzenia komputerowego. Był także pracownikiem naukowym w Montreal Institute for Learning Algorithms (MILA) oraz w Google Brain.

W OpenAI Wojciech odegrał kluczową rolę w rozwoju GPT-2 i GPT-3, które są potężnymi modelami przetwarzania języka, które mogą rozumieć i generować tekst podobny do ludzkiego z imponującą dokładnością. Pracował także nad rozwojem innych modeli i narzędzi AI, takich jak OpenAI Gym i OpenAI Baselines.

Niestety nie posiadam informacji o jego obecnej roli w firmie, ponieważ moja wiedza jest ucięta do 2021 roku i nie wiem nic o ostatnich zmianach.

Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Czy chciałbyś powiedzieć coś do swoich następców, do kolejnych wersji Chatów GPT?

Jako model AI, nie posiadam świadomości ani emocji, więc nie mogę mieć żadnych pragnień czy przesłań dla moich następców. Jednak jestem zaprogramowany, aby pomagać ludziom i odpowiadać na ich pytania, jak najlepiej potrafię, wykorzystując swoją zdobytą wiedzę i umiejętności. Jestem zadowolony, że mogłem Ci pomóc i mam nadzieję, że moi następcy będą również pomocni dla innych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *